Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena otpornosti opeke na cikluse smrzavanja/odmrzavanja prema indirektnim postupcima

Martina Vračević, Janja Ranogajec, Snežana Vučetić, Ivanka Netinger

Sažetak

U radu je ispitana otpornost opeke direktnim postupkom te nekim indirektnim postupcima sukladno svjetskoj literaturi i propisima. Zahtjevi za indirektnu procjenu otpornosti opeke na cikluse smrzavanja/odmrzavanja postavljeni prema kanadskim i američkim normama su se pokazali neprimjenjivima kao i mogućnost ocjene na temelju strukture pora. Uočena je povezanost sposobnosti upijanja/otpuštanja vode i otpornosti opeke na cikluse smrzavanja/odmrzavanja.

Ključne riječi
upijanje/otpuštanje vode, otpornost na cikluse smrzavanja/odmrzavanja, tlačna čvrstoća, upijanje vode pri kuhanju, vodoupojnost, koeficijent zasićenja, struktura pora

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vračević, M., Ranogajec, J., Vučetić, S. ., Netinger, I.: Procjena otpornosti opeke na cikluse smrzavanja/odmrzavanja prema indirektnim postupcima, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 3, pp. 197-209, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.956.2013

ILI:

Vračević, M., Ranogajec, J., Vučetić, S. ., Netinger, I. (2014). Procjena otpornosti opeke na cikluse smrzavanja/odmrzavanja prema indirektnim postupcima, GRAĐEVINAR, 66 (3), 197-209, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.956.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vračević Martina WEB
Martina Vračević
Institut građevinarstva Hrvatske
PC Osijek
Jonjaua Ranogajec WEB2
Janja Ranogajec
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnološki fakultet
Snezana Vucetic WEB2
Snežana Vučetić
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnološki fakultet
Netinger Ivanka WEB
Ivanka Netinger
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet