Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj posmičnih zidova na utrošak materijala na temelju seizmičke analize

Mohammad Ahmadi, Suhaimi Abu Bakar

Sažetak

Utrošak materijala jedan je od najvažnijih ciljeva pri seizmičkom projektiranju višekatnih okvira. U članku se predlaže smanjenje utroška materijala uporabom posmičnih zidova na temelju seizmičke analize konstrukcije prema njezinim svojstvima (Performance-Based Seismic Design - PBSD). U tu su svrhu analizirani višekatni okvirni sustavi sa i bez posmičnih zidova. Uspoređivan je dobiveni pomak s ciljanim pomakom te je predložen jednostavan algoritam za praćenje općeg odziva sustava. Rezultati jasno pokazuju da je utrošak materijala u dvojnom sustavu manji nego u okvirnom sustavu.

Ključne riječi
dvojni sustav, ciljni pomak, PBSD, okvirni sustav

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ahmadi, M., Bakar, S. A.: Utjecaj posmičnih zidova na utrošak materijala na temelju seizmičke analize, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 1, pp. 1-9, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.958.2013

ILI:

Ahmadi, M., Bakar, S. A. (2014). Utjecaj posmičnih zidova na utrošak materijala na temelju seizmičke analize, GRAĐEVINAR, 66 (1), 1-9, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.958.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mohammad Ahmadi WEB
Mohammad Ahmadi
Malezijsko tehničko sveučilište (UTM)
Građevinski fakultet
Johor, Malezija
Suhaimi Abu Bakar WEB
Suhaimi Abu Bakar
Malezijsko tehničko sveučilište (UTM)
Građevinski fakultet
Zavod za konstrukcije i materijale
Johor, Malezija