Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mjerenje i analiza stanja željezničke infrastrukture kao osnova za upravljanje održavanjem

Stanislav Jovanović, Dragan Božović, Mirjana Tomičić-Torlaković

Sažetak

Suvremene željeznice danas troše oko pedeset tisuća eura na godinu po kilometru kolosijeka za održavanje i remont. Uštede koje se mogu postići pomoću suvremenog odlučivanja zasnovanog na mjerenju i analizi stanja, primijenjenog kroz adekvatni informacijski sustav za podršku odlučivanju, procjenjuju se u rasponu od skromnih 15 % do optimističkih 55 %. U radu se daje opis najznatnijih metoda za mjerenje stanja željezničke infrastrukture u primjeni danas u svijetu, kao i opis procesa analize izmjerenih podataka radi upravljanja radovima na održavanju i remontu.

Ključne riječi
upravljanje, održavanje, mjerenje stanja kolosijeka, željeznička infrastruktura

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jovanović, S., Božović, D., Tomičić-Torlaković, M.: Mjerenje i analiza stanja željezničke infrastrukture kao osnova za upravljanje održavanjem, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 4, pp. 347-358, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.959.2013

ILI:

Jovanović, S., Božović, D., Tomičić-Torlaković, M. (2014). Mjerenje i analiza stanja željezničke infrastrukture kao osnova za upravljanje održavanjem, GRAĐEVINAR, 66 (4), 347-358, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.959.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jovanović WEB
Stanislav Jovanović
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Zavod za građevinarstvo i geodeziju
BOŽOVIĆ WEB
Dragan Božović
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Tomicic Torlakovic WEB
Mirjana Tomičić-Torlaković
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet