Arhiva

UDK: 550.34.001,3(32-2)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Potresi na zagrebačkom području

Veselin Simović

Sažetak

U uvodu se daje pregled jačih potresa koji su pogodili Zagreb ili su na njega imali štetnih djelovanja. Među njima je najsnažniji i s najvećim razornim djelovanjem bio potres od 9. studenoga 1880. U većem dijelu članka opisuje se djelovanje toga potresa i njegove posljedice, što je dano prikazom monografije “Izvješće o zagrebačkom potresu” autora J. Torbara. Istaknuto je značenje toga potresa kao poticatelja proučavanja potresa, otkad se ono zapravo počelo sustavno provoditi.

Ključne riječi
Zagreb, zagrebačko područje, potres od 9. studenoga 1880., djelovanje potresa, posljedice potresa, potres

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Simović, V.: Potresi na zagrebačkom području, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 11

ILI:

Simović, V. (2000). Potresi na zagrebačkom području, GRAĐEVINAR, 52 (11)
Autori:

Veselin Simović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet