Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje i analiza nosivosti na posmik zidova ojačanih s FRP-om

Mojca Jarc Simonič, Samo Gostič, Vlatko Bosiljkov, Roko Žarnić

Sažetak

U radu je opisana usporedba laboratorijskih i terenskih ispitivanja na posmik zidova ojačanih karbonskim (C) trakama i staklenim (G) mrežicama u polimerima s rezultatima proračunskih modela za zidove s FRP-om. Rezultati ispitivanja na zidovima od nove i stare pune opeke pokazali su povećanje posmične nosivosti i graničnog pomaka - najviše za horizontalne i horizontalno-vertikalne epoksidom zalijepljene trake te mrežice u modificiranom cementnom mortu, a najmanje za dijagonalne trake zbog odstupanja sa zida. ACI i CNR računski modeli pokazali su najbolje podudaranje s eksperimentima.

Ključne riječi
FRP, ojačanje, terensko ispitivanje, laboratorijski ispitivanje, otpornost na posmik, zidovi, proračunski modeli

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jarc Simonič, M. ., Gostič, S., Bosiljkov, V., Žarnić, R.: Ispitivanje i analiza nosivosti na posmik zidova ojačanih s FRP-om, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 6, pp. 533-548, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.960.2013

ILI:

Jarc Simonič, M. ., Gostič, S., Bosiljkov, V., Žarnić, R. (2014). Ispitivanje i analiza nosivosti na posmik zidova ojačanih s FRP-om, GRAĐEVINAR, 66 (6), 533-548, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.960.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Foto Mojca Jarc Simonič WEB
Mojca Jarc Simonič
Institut građevinarstva ZRMK
Foto Samo Gostič WEB
Samo Gostič
Institut građevinarstva ZRMK
Foto Vlatko Bosiljkov WEB
Vlatko Bosiljkov
Sveučilište u Ljubljani
Fakultet za građevinarstvo i geodeziju
Foto Roko Žarnić WEB
Roko Žarnić
Sveučilište u Ljubljani
Fakultet za građevinarstvo i geodeziju