Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Zidani svođeni mostovi malih raspona prilagođeni suvremenim zahtjevima

Ana Mandić Ivanković, Marin Vasilj, Alex Kindij

Sažetak

U radu je dan pregled mehanizama razaranja i oštećenja zidanih svođenih mostova, metoda ispitivanja za utvrđivanje svojstava postojećih konstrukcija te konzervativnih i sofisticiranih metoda ocjenjivanja. Na temelju analiza svođenih mostova malih raspona provedenih trima konzervativnim metodama ocjenjivanja i dodatnih razmatranja učinaka pojačavanja i prilagodbe ovih mostova u njihovom vijeku trajanja suvremenim prometnim zahtjevima, razvijena je izvorna procedura preliminarnog ocjenjivanja koja sadržava tri osnovna koraka: prikupljanje podataka, ocjenjivanje svoda i ocjenjivanje kolničke ploče.

Ključne riječi
ocjenjivanje, zidani svođeni most, mali rasponi, betonska kolnička ploča, stvarno prometno opterećenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mandić Ivanković, A. ., Vasilj, M., Kindij, A.: Zidani svođeni mostovi malih raspona prilagođeni suvremenim zahtjevima, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 1, pp. 37-49, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.972.2013

ILI:

Mandić Ivanković, A. ., Vasilj, M., Kindij, A. (2014). Zidani svođeni mostovi malih raspona prilagođeni suvremenim zahtjevima, GRAĐEVINAR, 66 (1), 37-49, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.972.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ana WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za konstrukcije
Marin WEB
Marin Vasilj
PB Palmotićeva 45
Alex WEB
Alex Kindij
PB Palmotićeva 45