Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona

Silvija Mrakovčić, Nina Čeh, Vedrana Jugovac

Sažetak

U radu su eksperimentalno određena svojstva svježeg i očvrsnulog procjednog betona. Analizirana je zavisnost tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće savijanjem te koeficijenta protočnosti o granulometrijskom sastavu agregata. Budući da ne postoji propisani način određivanja protjecanja vode kroz procjedni beton, ispitivanje je provedeno sukladno poznatim metodama, ali s pomoću samostalno izrađenih pomagala. Na uzorcima s diskontinuiranom granulometrijskom krivuljom, gdje udio frakcije pijeska 0-2 mm u sastavu mješavina nije prelazio 15 %, dobiveni su optimalni rezultati čvrstoće i protočnosti.

Ključne riječi
čvrstoća, granulometrijski sastav, koeficijent protočnosti , procjedni beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mrakovčić, S., Čeh, N., Jugovac, V.: Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 2, pp. 107-113, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.977.2013

ILI:

Mrakovčić, S., Čeh, N., Jugovac, V. (2014). Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona, GRAĐEVINAR, 66 (2), 107-113, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.977.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Silvija Mrakovčić WEB
Silvija Mrakovčić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Nina Ceh WEB
Nina Čeh
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
vedrana jugovac WEB
Vedrana Jugovac
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet