Arhiva

UDK: 550.34.001.3 (234.42-16)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Seizmološke i seizmotektonske značajke šireg zagrebačkog područja

Vlado Kuk, Eduard Prelogović, Ivica Sović, Krešimir Kuk, Kristina Šariri

Sažetak

Prikazani su učestalost i prostorna distribucija pojavljivanja potresa na širem zagrebačkom području. Uzimajući u obzir kompresiju u zoni Žumberačko-medvedničkog rasjeda, tektonske pomake dijelova Medvednice, amplitude pokreta i potrese koji su se dogodili, izdvojen je seizmotektonski najaktivniji prostor. Provedena analiza prostorne distribucije reziduala teorijski dobivenih i empirijskih intenziteta Zagrebačkog potresa iz 1880. potvrđuje veliki utjecaj lokalnih uvjeta tla.

Ključne riječi
seizmička i seizmotektonska aktivnost, seizmotektonski aktivne zone, reziduali makroseizmičkog intenziteta, potresi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kuk, V., Prelogović, E., Sović, I., Kuk, K., Šariri, K.: Seizmološke i seizmotektonske značajke šireg zagrebačkog područja, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 11

ILI:

Kuk, V., Prelogović, E., Sović, I., Kuk, K., Šariri, K. (2000). Seizmološke i seizmotektonske značajke šireg zagrebačkog područja, GRAĐEVINAR, 52 (11)
Autori:

Vlado Kuk
Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet

Eduard Prelogović
Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Ivica Sović
Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet

Krešimir Kuk
Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet

Kristina Šariri
Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet