Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Oscilacije vodnih masa u vodnoj komori generičkog oblika

Vanja Travaš

Sažetak

Numerički modeli zasad se najčešće koriste u svrhu prognoziranja oscilacija vodnih masa u sustavu akumulacija – dovodni tunel – vodna komora. Pritom, neovisno o usvojenoj metodi diskretizacije vladajućih jednadžbi, najčešće se susreće da su ti modeli razvijeni pod pretpostavkom da je vodna komora okarakterizirana kružnim i konstantnim poprečnim presjekom. Da bi se zaobišla ta ograničavajuća pretpostavka, predložen je numerički algoritam kojim se mogu analizirati oscilacije razine vode u vodnoj komori općenitog oblika.

Ključne riječi
metoda konačnih razlika, nestacionarno strujanje, oscilacije vodnih masa, vodna komora, hidraulički tranzijenti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Travaš, V.: Oscilacije vodnih masa u vodnoj komori generičkog oblika, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 4, pp. 323-334, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.989.2013

ILI:

Travaš, V. (2014). Oscilacije vodnih masa u vodnoj komori generičkog oblika, GRAĐEVINAR, 66 (4), 323-334, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.989.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
VANJA TRAVAŠ WEB
Vanja Travaš
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet