Arhiva

UDK: 625.711.2.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Brza cesta Šibenik – Drniš – Knin – granica BiH

Slaven Cukrov

Sažetak

Opisuje se projektni prijedlog za brzu cestu Šibenik – Drniš – Knin – granica BiH. Istaknuti su ciljevi projekta i očekivani rezultati njegovim ostvarenjem. Opisane su elementi za projektiranje, potrebne aktivnosti i prikazani mogući učesnici u projekta. Upozorava se na to da treba poduzeti mjere za zaštitu okoliša. Dana je procjena ulaganja i izvora financiranja. Navodi se da je projekt usklađen s razvojnim dokumentima RH i da je njegova gospodarska opravdanost utemeljena.

Ključne riječi
projekt, Šibenik, Drniš, Knin, granica BiH, brza cesta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cukrov, S.: Brza cesta Šibenik – Drniš – Knin – granica BiH, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 8

ILI:

Cukrov, S. (2008). Brza cesta Šibenik – Drniš – Knin – granica BiH, GRAĐEVINAR, 60 (8)
Autori:

Slaven Cukrov
Krka-Inženjering, d.o.o.