Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mjerenje fizikalnih svojstava poliuretanske žbuke

Jan Valíček, Marta Harničárová, Milena Kušnerová

Sažetak

Fizikalna svojstva građevnih materijala mogu se definirati pomoću koeficijenata materijala kao što su srednja gustoća, specifični toplinski kapacitet, toplinska provodljivost i toplinska difuzivnost. U radu je prikazano ispitivanje fizikalnih svojstava novorazvijenog materijala (poliuretanske žbuke) nerazornim postupkom. Također je provedeno određivanja svojstava komparativnih uzoraka izrađenih od porobetona pri čemu je primijenjena ista metoda kao i isti uvjeti ispitivanja. Za određivanje toplinske provodljivosti i specifičnog toplinskog kapaciteta razvijena je i verificirana nova komparativna metoda za čije je provođenje razvijen novi kalorimetrijski uređaj.

Ključne riječi
toplinska vodljivost, poliuretanska žbuka, nova metoda mjerenja, specifični toplinski kapacitet, toplinska difuzivnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Valíček, J., Harničárová, M., Kušnerová, M.: Mjerenje fizikalnih svojstava poliuretanske žbuke, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 10, pp. 899-907, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.991.2013

ILI:

Valíček, J., Harničárová, M., Kušnerová, M. (2014). Mjerenje fizikalnih svojstava poliuretanske žbuke, GRAĐEVINAR, 66 (10), 899-907, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.991.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Valíček WEB
Jan Valíček
VŠB - Tehničko sveučilište u Ostravi
Rudarsko-geološki fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Harničárová WEB
Marta Harničárová
VŠB - Tehničko sveučilište u Ostravi
Rudarsko-geološki fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Kušnerová WEB
Milena Kušnerová
VŠB - Tehničko sveučilište u Ostravi
Rudarsko-geološki fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale