Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Optimizacija i rangiranje tipova gornjeg ustroja lakog tračničkog sustava

Goran Ćirović, Snežana Mitrović, Vladan Branković, Mirjana Tomičić-Torlaković

Sažetak

U radu predloženi proces procjene ima cilj osigurati odluku o izboru najboljega gornjeg ustroja lakog tračničkog sustava za sve zainteresirane, uzimajući u obzir okolnosti određenog grada. U tu svrhu istraživana su različita rješenja i rangirana su pomoću teorije višekriterijskog vrednovanja da bi se odredilo koji tip se može preporučiti. Autori nemaju namjere popularizirati niti laki tračnički sustav kao vrstu javnog putničkog prijevoza niti tip gornjeg ustroja.

Ključne riječi
laki tračnički sustav, konstrukcija kolosijeka, kriterij procjene, alternative, proces optimizacije, rangiranje, teorije višekriterijskog vrednovanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ćirović, G., Mitrović, S., Branković, V., Tomičić-Torlaković, M.: Optimizacija i rangiranje tipova gornjeg ustroja lakog tračničkog sustava, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 10, pp. 917-927, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.992.2013

ILI:

Ćirović, G., Mitrović, S., Branković, V., Tomičić-Torlaković, M. (2014). Optimizacija i rangiranje tipova gornjeg ustroja lakog tračničkog sustava, GRAĐEVINAR, 66 (10), 917-927, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.992.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Goran Cirovic WEB
Goran Ćirović
Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd
Snezana Mitrovic WEB
Snežana Mitrović
Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd
Vladan Brankovic WEB
Vladan Branković
Ministartvo za infrastrukturu i energetiku
Beograd, Srbija
Tomicic Torlakovic WEB
Mirjana Tomičić-Torlaković
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet