Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numeričko modeliranje toplinskog odgovora u ovojnicama zgrada

Mustapha Maliki, Nadia Laredj, Naji Hassan, Karim Bendani, Hanifi Missoum

Sažetak

Ovaj rad proučava numeričko modeliranje topline i prijenosa mase kroz višeslojne zidove. Nelinearne parcijalne diferencijalne jednadžbe razvijene su na temelju fizikalnih načela mase i očuvanja energije, a u obzir su uzeti i pripadajući potencijali. Mjerljiva fizikalna svojstva koja su dio modeliranja ovise o temperaturi i kapilarnom tlaku koji se smatraju potencijalima. Matematički model koji rješava prijenos topline i tvari kroz višeslojne porozne medije razvijen je i potvrđen putem referentne vježbe u HAMSTAD programu. Dobiveni rezultati uspoređeni su s referentnim vrijednostima.

Ključne riječi
toplina, vlaga, višeslojni zid, porozni medij, simulacija zgrade, kombinirani prijenos

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Maliki, M., Laredj, N., Hassan, N., Bendani, K., Missoum, H.: Numeričko modeliranje toplinskog odgovora u ovojnicama zgrada, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 11, pp. 987-995, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.994.2013

ILI:

Maliki, M., Laredj, N., Hassan, N., Bendani, K., Missoum, H. (2014). Numeričko modeliranje toplinskog odgovora u ovojnicama zgrada, GRAĐEVINAR, 66 (11), 987-995, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.994.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Photo Maliki M WEB
Mustapha Maliki
University Abdelhamid Ibn Badis of Mostaganem, Alžir
Faculty of Science and Technology
Photo Laredj N WEB
Nadia Laredj
University Abdelhamid Ibn Badis of Mostaganem, Alžir
Faculty of Science and Technology
Photo Naji H WEB
Naji Hassan
Lille University, Francuska
Civil Engineering & Geo-Environment Laboratory
Artois University, Francuska
Faculty of Applied Sciences
photo Bendani K WEB
Karim Bendani
University Abdelhamid Ibn Badis of Mostaganem, Alžir
Faculty of Science and Technology
Photo Missoum H WEB
Hanifi Missoum
University Abdelhamid Ibn Badis of Mostaganem, Alžir
Faculty of Science and Technology