Indeksiranje i sprečavanje plagijata

Indeksiranje časopisa

 

Sprečavanje plagijata

Crossref Similarity Check logo

Similarity Check je inicijativa koju je pokrenulo više izdavača kako bi se provjerila originalnost podnesenih i objavljenih sadržaja.  Časopis GRAĐEVINAR koristi računalni program iThenticate za provjeru preklapanja tekstova i pojave sličnog teksta u podnesenim rukopisima. Kada vidite oznaku Crossref Similarity Check (poput one na lijevoj strani i iznad teksta), sigurni ste da je izdavač čiji sadržaj čitate aktivno uključen u borbu protiv plagijatorstva te da objavljuje originalne istraživačke radove. Dodatne informacije o inicijativi Similarity Check dostupne su na sljedećim stranicama:

 http://www.crossref.org/similaritycheck.html

 

Časopis GRAĐEVINAR provjerava sve primljene sadržaje i rukopise pomoću spomenutog programa iThenticate. Program generira izvještaj o sličnosti sadržaja, te navodi postotak preklapanja analiziranog članka i već objavljenih materijala. Svaki puta kada program uoči da postoji preklapanje tekstova materijal se dodatno analizira u skladu s izdavačevim pravilima za objavljivanje, kako bi se ustanovilo da li se radi o plagijatu. Da bi se u časopisu Građevinar počela razmatrati mogućnost objavljivanja nekog rukopisa, njegova sveukupna podudarnost s već objavljenim materijalima ne smije biti veća od 20%. Postotak podudarnosti dodatno se kontrolira primjenom sljedećih značajnih parametara:

Niski stupanj podudarnosti teksta

Tekst svakog primljenog rukopisa provjerava se u okviru programa iThenticate pomoću postupka „Praćenje sadržaja“. Tim se postupkom za praćenje sadržaja osigurava da programu u toku kontrole ne promaknu rukopisi s niskim ukupnim postupkom podudarnosti (ali s višom podudarnosti u usporedbi s jednim izvorom). Prihvatljiva granica podudarnosti s tekstom iz jednog izvora iznosi 5%. Ako se ustanovi da je podudarnost veća od 5%, rukopis se vraća autoru radi parafraziranja teksta i citiranja originalnog izvora kopiranog materijala.

Važno je spomenuti da će se tekst s ukupnim niskim postotkom podudarnosti preuzet iz raznih izvora smatrati plagijatom ako veći dio članka predstavlja kombinaciju prepisanih materijala.

Visoki stupanj podudarnosti teksta

Kod nekih se rukopisa uočava ukupno nizak postotak podudarnosti, ali isti raste prilikom usporedbe podudarnosti s jednim izvorom. Rukopis može imati ukupnu podudarnosti manju od 20% ali može sadržavati 15 % sličnog teksta nakon usporedbe s jednim člankom. U takovim je slučajevima indeks podudarnosti viši od dozvoljene granice podudarnosti s jednim izvorom. Autorima se tada predlaže detaljno parafraziranje sličnog teksta i prikladno citiranje originalnog izvora kako bi se izbjegli problemi koji bi se mogli javiti zbog plagijata i kršenja autorskih prava.