Izdavač

HSGI - Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6, 10000 Zagreb

Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) je udruga koja je jedna od najbrojnijih članica Hrvatskoga inženjerskog saveza. Izravni je sljedbenik Kluba inžinirah i arhitektah, prve inženjerske udruge osnovane 2. ožujka 1878.

U sadašnjem organizacijskom obliku, iako pod različitim imenima, djeluje više od pedesetak godina. HSGI trenutačno udružuje priblžno tri tisuće diplomiranih građevinskih inženjera, građevinskih inženjera i građevinskih tehničara u 18 aktivnih temeljnih društava i u deset strukovnih društava. Temeljna društva djeluju u svim većim hrvatskim gradovima i u središtima u kojima je građevinarstvo tradicionalno bilo jaka industrijska grana. U polovici temeljnih društava građevinski inženjeri i tehničari djeluju u zajedničkoj udruzi s arhitektonskim i geodetskim inženjerima i tehničarima, ali su građevinari u pravilu najbrojniji pa ta društva kao krovnu udrugu priznaju HSGI.

Redovite se godišnje skupštine Saveza održavaju svake godine, a izborne svake četvrte godine.