Izjava o otvorenom pristupu

Open Access logoČasopis građevinar je publikacija s otvorenim pristupom, što znači da su svi radovi dostupni na internetu svim korisnicima i to odmah nakon njihovog objavljivanja na engleskom i hrvatskom jeziku. Dozvoljena je nekomercijalna distribucija na bilo kojem mediju, ali uz obvezu objave imena autora i časopisa.

U nastavku se spominju neke od koristi koje autori mogu ostvariti zbog otvorenog pristupa:

  • Slobodan pristup svim korisnicima diljem svijeta,
  • Autori zadržavaju autorska prava na rad,
  • Veća uočljivost rada i brojnije čitateljstvo,
  • Brže objavljivanje (internetsko izdanje dostupno je javnosti prije objavljivanja tiskanog izdanja),
  • Nema prostornih ograničenja.