Izjava o zaštiti osobnih podataka

Hrvatski savez građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu HSGI) cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka, te se obvezuje očuvati sigurnost Vaših osobnih podataka koji su dostavljeni HSGI-u na popunjenoj prijavnici prilikom učlanjenja u jedno od temeljnih društava HSGI-a, odnosno pretplatnici na časopis Građevinar ili prijavnici za sudjelovanje na nekom od stručnih seminara ili stručnih ekskurzija. Ova izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji način ih čuvamo i obrađujemo, te u koje svrhe ih upotrebljavamo.

Na temelju Članka 12. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14 i 70/17) HSGI je dužan voditi popis članova koji obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te druge podatke. Od drugih podataka HSGI vodi podatke o adresi stanovanja, mjestu zaposlenja, zvanju, radnom mjestu, datumu prestanka članstva, broju telefona, broju mobitela, broju telefaxa i adresi elektroničke pošte. Svi podaci se vode isključivo u svrhu vođenja evidencije o pretplatnicima (članovima), izdavanja i slanja računa za pretplatu (članarinu), popunjavanja potvrda o sudjelovanju na stručnim seminarima, slanja poziva, odnosno obavijesti o stručnim seminarima, stručnim ekskurzijama, te ostalim događanjima vezanim na djelovanje HSGI-a koje je određeno Statutom društva. HSGI vodi podatke i o osobama koje nisu članovi HSGI-a ili nekog od temeljnih društava članova Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, koje su se prijavile i prisustvovale nekom od stručnih seminara i stručnih ekskurzija i to isključivo u svrhu obavještavanja o nadolazećim seminarima, ekskurzijama odnosno događajima kod kojih za sudjelovanje odnosno prisustvovanje ne postoji obveza članstva u HSGI-u odnosno nekoj od temeljnih društava članova Hrvatskog saveza građevinskih inženjera.

HSGI prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Zakonu zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i EU općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), koja se od 25. svibnja 2018. primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, a s podacima se postupa uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka i njihova uništavanja. Podaci na računalnom poslužitelju pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Popunjavanjem prijavnica za stručne seminare ili stručne ekskurzije svi podaci su dati dobrovoljno i u svakom trenutku se može dobiti uvid u svoje podatke koji su prikupljeni i koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Pregledavanje internetskih stranica HSGI-a (www.hsgi.org) je anonimno, te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju.

Pregledavanje internetskih stranica časopisa Građevinar (www.casopis-gradjevinar.hr) je anonimno do trenutka prijave ili registracije u sustav časopisa. Sustav registracije korisnika omogućava prijavu i praćenje članaka u procesu recenzije i objave u časopisu Građevinar. Podaci prikupljeni prilikom registracije u sustav koriste se isključivo u svrhu provedbe postupka objave članka u časopisu, te obavještavanje autora i recenzenata o novostima vezanima za Časopis Građevinar.

Zaštita osobnih podataka Hrvatskog saveza građevinskih inženjera regulirana je sljedećim pravilnikom:

PRAVILNIK O POLITICI GDPR

 

ZAHTJEV ZA IZMJENOM / UKLANJANJEM OSOBNIH PODATAKA